VÝBOR


Členové výboru:

doc. MUDr. PhMgr. Jan Payne PhD., předseda společnosti
ÚHSL, 1. LF UK, Karlovo náměstí 40, 12801 Praha 2
jpayne@seznam.cz

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc., členka výboru
Ústav lékařské etiky, LF MU, Joštova 11, 50000 Brno
mmunzar@med.muni.cz

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., člen výboru
Zdravotně sociální fakulta, JČ univerzita, Jírovcova 24/1347, 37004 České Budějovice
jr.simek@volny.cz

 

doc. MUDr. Milan Kment, CSc, člen výboru
2. interní klinika, 3. LF UK, Ruská 87, 10000 Praha 10
kment@fnkv.cz

 

MUDr. Eva Kalvínská., členka výboru
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 15006 Praha 5
evakalvinska@seznam.cz