Jméno a příjmení : Marta Munzarová Tituly: Prof., MUDr., CSc.

 

Rok narození: 1941 Rozsah hlavního pracovního poměru: 1,0

Zabezpečuje předměty/rozsah: 50 %

 

Absolvovaná VŠ / obor studia / rok ukončení VŠ::

Lékařská fakulta PU - Olomouc / všeobecné lékařství / 1963

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:

Od roku do roku

Název zaměstnavatele

Odborné zaměření prac. činnosti

1963-1964

OÚNZ - Frýdek Místek

sekundární lékař - interna

1964-1967

FN Olomouc

sekundární lékař - interna

1967-1972

FN Brno

sekundární lékař - interna

1972-1980

Výzkumný ústav pediatrický, Brno

lékař - sam.odb. pracovník - lékař

1980-1992

VÚKEO (Masarykův onkologický ústav), Brno

lékař - vědecký pracovník

1992-dosud

LF MU- oddělení, později Ústav lékařské etiky Brno

asistent, docent, profesor - přednosta Ústavu

 

 

Údaje o působení v zahraničí:

V letech 1994-1999 opakovaně představitelka ČR v Radě Evropy v komisi CDBI.

 

 

Přehled tvůrčí a publikační činnosti za posledních 5 let:

 

 

 

 

 

 

Anotace nejvýznamnějších publikací, projektů, děl a realizovaných výsledků:

 

  1. Oblast interna a onkologie:

 

Nejdůležitější publikace - hypotéza, týkající se vzniku nádoru:

Munzarová, M., Kovařík, J.: Is cancer a macrophage mediated autoagressive disease?

LANCET, 1, 1987, 952 - 954

 

Hypotéza získala desítky citací a v současné době je ověřována na některých USA pracovištích (Viz např.: Chacraborty, A.K. et. al., Cancer Research, 60, 2000, 2512-2519; Pawelek, J. M., Melanoma research, 10, 2000, 1-8).

 

  1. Oblast lékařské etiky:

Od r. 1992 budování Ústavu lékařské etiky na LF MU v Brně, četné publikace z tohoto oboru. Nejvýznamnější:

Munzarová, M.: Towards the abolition of man: the voice of disabled persons cannot be ignored. Bulletin of Medical Ethics (London), No. 174, Jan. 2002, s.13-21.

 

 

Dosažené tituly:

MUDr. 1963 Všeobecné lékařství

CSc. 1981 Vnitřní lékařství

Docent 1993 Vnitřní lékařství (nádorová imunologie)

Profesor 2001 Vnitřní lékařství (zaměření na lékařskou etiku)

 

 

Ohlasy publikací (celkem 200):

 

Ohlas hypotézy, publikované v Lancetu v r. 1987 - viz výše.

Citace publikací (vlastní citace nepočítány) v ČR - 60, v zahraničí - 90.