KODEXY


Codes of Ethics Online World Medical Association - Helsinki

 

Codes of Ethics Online World Medical Association - Oslo

Doktorská sponze

Hippokratova přísaha

Charta práv dětí

Práva duševně postižených

Práva pacientů ČR

Práva tělesně postižených