Společnost lékařské etiky ČLS JEP

 

Praha, 22. února, 2008

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové

 

            Dovolujeme si zaslat vám výroční zprávu se záměry činnosti naší společnosti pro tento rok ve formě již tradičního dopisu.

 

            Během minulého roku proběhlo 14. června 15. symposium o lékařské etice "Etika a psychologie" v Lékařském domě, které bylo velmi zajímavé a podnětné. Vystoupil na něm s přednáškou též významný etik a jeden ze zakladatelů etiky v moderní době prof. Daniel Callahan, PhD. z USA.

 

            Proběhly též volby do výkonných orgánů společnosti s následujícím výsledkem (uvedeno v pořadí dle počtu hlasů): 1. MUDr. PhMgr. Jan Payne, PhD.; 2. prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.; 3. doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.; 4. doc. MUDr. Milan Kment, CSc.; 5. MUDr. Eva Kalvínská. Do revizní komise byly vybráni: MUDr. Dominika Grundová a Mgr. Marie Šamánková.

 

            V rámci naší společnosti pracuje od předcházejícího roku též sekce krizové asistence pod vedením paní MUDr. Evy Kalvínské zejména na tom, aby byla do našeho zdravotnictví zavedena též tolik potřebná duchovní péče.

 

            Po schválení našeho návrhu týkajícího se Rady pro lékařskou etiku předsednictvem ČLS JEP na konci minulého roku vznikl zakládací výbor a připravuje činnost tohoto orgánu společnosti. Jeho úkolem bude hlavně vypracovávat stanoviska k různým aktuálním i obecně etickým otázkám.

 

            Pravidelné semináře naší společnosti bohužel nemají dostatečnou návštěvnost a dovolili bychom si v této souvislosti vybídnout vás, abyste nám posílali své případné náměty či návrhy s tím, že bychom byli vděčni za ochotu některých přednést krátký úvod do diskuse na daný námět. Ponechali bychom stávající pravidelnost čili druhé úterý na začátku každého čtvrtletí s tím, že červnová schůzka z důvodu konání symposia by odpadla. Nadcházející setkání 11. března od 16,00 hodin bychom mohli diskutovat na aktuální téma prediktivní genetické testování a jeho komerčního využití. Zbývající dvě setkání (9. září a 9. prosince) zatím závisí na podnětech od vás.

 

            Prof. Daniel Callahan, PhD. obdrží 28. května v Karolinu čestný doktorát Karlovy Univerzity. Bude požádán o to, aby též během svého pobytu v Praze přednesl přednášku o etice pro českou veřejnost, avšak podrobnosti budou teprve dohodnuty a budou vám sděleny při rozesílání programu na 16. symposium během jara.

 

            Rádi bych tudíž všechny pozvali též na naše další, čili již 16. symposium o lékařské etice konané opět v Lékařském domě 5. a 6. června "Chaos, dobro a zlo" a věnované tentokrát otázce náhody v lidském životě a způsobu vyrovnání se s ní.

 

            Přejeme hodně zdaru ve vaší práci a těšíme se na setkání i v tomto roce.

 

                                                                                             

           

                                                                                              MUDr. PhMgr. Jan Payne PhD.

                                                                                              jménem výboru, předseda

                                                                                              jpayne@seznam.cz