Společnost lékařské etiky ČLS JEP

 

Praha, 20. února, 2007

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové

 

            Podle již zavedeného zvyku Vám posílám opět v podobě dopisu výroční zprávu i plán činnosti pro příští rok.

 

            Během minulého roku proběhly předně akce pravidelné:

 

            Ve Faustově domě jsme se s některými z Vás setkali na seminářích

 

            7. března, 2006             "problematika 'mind-body' ve filosofii"

            11. června, 2006           "fenomén disociace ve stresu"

            12. září, 2006                "biologické determinanty adaptability"

12. prosince, 2006        "paradigmata zvládání krize"

 

V Lékařském domě jsme uspořádali 14. symposium o lékařské etice

 

1. června                      "Etika a krize"

 

Během minulého roku kromě těchto aktivit vznikla v rámci naší společnosti také Sekce krizové asistence a někteří z Vás se přihlásili do jejích řad. Její předsedkyní byla řádně zvolena paní MUDr. Eva Kalvínská a bylo dohodnuto vybírat zvláštní příspěvek na běžnou agendu 130 Kč.

 

            V tomto roce opět počítáme s pravidelnými semináři v úterý jednou za čtvrt roku od 16,00 hodin v těchto termínech:

 

            13. března                    "Hodnoty nomo a fysei"

            12. června                    vynecháme z důvodů konání symposia

            11. září                         "Svoboda a nutnost"

            11. prosince                 "Pseudoanetický syndrom"

 

            Také tento rok uspořádáme v Lékařském domě další, totiž již 15. symposium o lékařské etice:

 

            14-15. června                "Etika a psychologie"

 

Lze očekávat řadu zajímavých příspěvků o vztahu mezi oběma tak blízkými, avšak přece rozdílnými obory, přičemž účast přislíbili některé vynikající osobnosti včetně mnohým z nás dobře známý a ve světě proslulý Daniel Callahan z Hastings Center v New Yorku.

 

Kromě toho je ovšem dle stanov třeba v tomto roce uspořádat volby – volby proběhnou opět korespondenční formou čili tak, že každý člen by měl nejpozději do 31. března, 2007 doručit osobně či poštou vyplněný volební lístek přiložený k tomuto dopisu na adresu:

 

Společnost lékařské etiky

Členská evidence ČLS JEP

Sokolská 31

12000 Praha 2

 

            Přejeme hodně zdaru ve vaší práci a těšíme se na setkání i v tomto roce

 

 

                                                                                              MUDr. PhMgr. Jan Payne PhD.

                                                                                              jménem výboru, předseda