Společnost lékařské etiky ČLS JEP

 

Praha, 3. února, 2006

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové

 

            Dovoluji si poslat vám jednak zprávu o činnosti Společnosti lékařské etiky v minulém roce a jednak rozvrh činnosti pro rok příští.

 

            Během minulého roku proběhly předně akce pravidelné:

 

            Ve Faustově domě jsme se s některými z vás setkali na seminářích

 

                        8. března, 2005             "Pacient v krizi: organizace péče";

                        13. září, 2005                "Consolatio – fundament filosofie";

13. prosince, 2005        "Hardiness – testování".

 

V Lékařském domě jsme uspořádali již 13. symposium o lékařské etice "Etika a krize"

 

            2. a 3. června, 2005      "Etika a krize"

 

            Od některých přednášejících jsem obdržel jejich příspěvky z posledního symposia v písemné podobě, avšak na samostatný sborník je to zatím příliš skrovné a budeme tudíž uvažovat o dalších podobách vydání. Zároveň s tím bychom vám rádi oznámili to, že příspěvky z řady symposií předcházejících byly konečně vydány tiskem v poměrně rozsáhle publikaci ("Kvalita života a zdraví, I + II") a jsou k dispozici u mě ve Faustově domě za režijní cenu.

 

            Naše společnost prošla též určitou modifikací spočívající v tom, že byla během podzimu vytvořena sekce krizové asistence s pověřením zabývat se duchovní službou nemocným (kaplanství, pastorace, counseling, seelsorge) a z toho nyní vyplývá naše povinnost zvolit jejího předsedu. Dovolil bych si tudíž požádat ty z vás, kteří byste si přáli rozšířit své členství členstvím též v sekci krizové asistence při Společnosti lékařské etiky (členství ve společnosti je ovšem pro členství v sekci podmínkou, přičemž členský příspěvek zatím není stanoven a bude se odvíjet od vlastní činnosti sekce na základě rozhodnutí jejího vedení), abyste na přiloženém formuláři jednak stvrdili členství v sekci svým podpisem a jednak navrhli jedno jméno někoho, kdo je členem Společnosti lékařské etiky a koho byste si přáli za předsedu (zašlete pak prosím formulář na adresu: Společnost lékařské etiky, ČLS JEP, Sokolská 31, 12026 Praha 2). Ze třech osob souhlasících s přijetím tohoto úkolu a s největším počtem hlasů bude pak sestavena a členům sekce zaslána kandidátní listina ke korespondenční volbě.

 

            Vznik Rady pro lékařskou etiky předsednictvo ČLS JEP zamítlo.

 

            Pro příští rok chystáme na 1. a 2. června, 2005 v Lékařském domě další, totiž 14. symposium o lékařské etice a tématem bude nadále krize s důrazem na schopnost adaptace a fungování mozku "Říše hodnot a učení během krize".

 

            Též proběhnou čtyři semináře opět ve Faustově domě vždy v úterý od 16,00 hodin se zaměřením podobným:

 

            7. března, 2006             "problematika 'mind-body' ve filosofii"

            11. června, 2006           "fenomén disociace ve stresu"

            12. září, 2006                "biologické determinanty adaptability"

12. prosince, 2006        "paradigmata zvládání krize"

 

            Přejeme hodně úspěchu v tomto roce a těšíme se na setkání.

 

 

                                                                                              MUDr. PhMgr. Jan Payne PhD.

                                                                                              jménem výboru, předseda