Společnost lékařské etiky ČLS JEP

 

 

V Praze, 22. února, 2004

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové

 

            Dovoluji si oslovit Vás opět po roce se zprávou o období uplynulém i se záměry pro období příští.

 

            Během roku 2003 jsme se věnovali některým biologickým předpokladům kvality života a zdraví. Kromě již 11. symposia o lékařské etice "Podmínky kvality života" konaného 29. a 30. května opět v budově ILF na Budějovickém náměstí jsme se s některými z Vás setkali na pravidelných seminářích ve Faustově domě nad následujícími tématy:

 

1/ 11. března, 2003       "Etika genetické diagnostiky"

            2/ 10. června, 2003       "Etika umělého oplodnění"

            3/ 9. září, 2003             "Etika tkáňové terapie"

            4/ 9. prosince, 2003       "Etika péče o předčasně narozené"

 

            Kromě toho proběhly 25. června minulého roku řádné volby do výboru společnosti a z řad našich členů byli v uvedeném pořadí zvoleni:

 

            MUDr. PhMgr. Jan Payne PhD.,

            MUDr. Dagmar Pohunková CSc.,

            prof. MUDr. Marta Munzarová CSc.,

            doc. MUDr. Martin Bojar CSc. a

            doc. MUDr. Jiří Šimek CSc.

 

            Tito posléze ze svého středu zvolili Jana Paynea za předsedu společnosti na další funkční období. Do revizní komise byli též řádně zvoleni:

 

            doc. ThDr. Václav Ventura ThD. a

            doc. MUDr. Štefan Vítko CSc.

 

            Pro tento rok připravujeme na 27. a 28. května další, již 12. symposium o lékařské etice s námětem "Kvalita života a péče o zdraví" konané opět v budově ILF na Budějovickém náměstí v Praze 4 a též pravidelné semináře zaměřené podobně vždy od 16,00 hod ve Faustově domě (ÚHSL, Karlovo náměstí 40, 128 01 Praha) s následujícími náměty k diskusi:

 

1/ 9. března, 2004         "Éthos lékaře"

2/ 8. června, 2004         "Podíl zdravotnictví na kvalitě života"

3/ 14. září, 2004            "Lékař a lékařská psychologie"

4/ 14. prosince, 2004     "Bálintovská skupina"

 

            Mám za to, že bychom mohli i měli rozšířit některé své aktivity a za případné podněty k další činnosti Vám budu vděčný já i celý výbor.

 

            Přeji Vám všem pokoj i hodně úspěchů ve Vaší práci a těším na další setkání.

 

            S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                              MUDr. PhMgr. Jan Payne PhD.

                                                                                              jménem výboru, předseda