Společnost lékařské etiky ČLS JEP

 

Praha, 31. ledna, 2003

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové

 

Oslovuji vás po dalším roce našeho působení se zprávou o činnosti za minulý rok a s rozvrhem činnosti pro rok tento.

 

Celý minulý rok se naše společnost zabývala ve zdravotnictví stále aktuálnější otázkou zdraví a kvality života s tím, že toto téma se promítlo i do našich aktivit během celého období. Nejvýznamnější bylo jistě již 10. symposium věnované tentokrát uvedenému námětu a pořádané 30. až 30. května v hotelu ILF v Praze s mezinárodní účastí. Závažnost i kvalita sdělení nás vedla k tomu, že příspěvky připravujeme k vydání ve sborníku. Zároveň byla naše společnost vybídnuta k tomu, aby se podílela na organizaci bioetické konference s mezinárodní účastí "Začátek a konec lidského života" pořádané 18. až 19. října v Brně a konference "Kvalita života" pořádané 1. až 3. prosince v Jáchymově s tím, že tak v osobách některých svých reprezentantů učinila. Pochopitelně probíhaly též pravidelné semináře ve Faustově domě takto:

 

1/ 12. března, 2002 "Styl života a zdraví"

2/ 11. června, 2002 "Zdravý gen a genom"

3/ 10. září, 2002 "Normalita u dětí"

4/ 10. prosince, 2002 "Normalita v pokročilém věku"

 

Pro tento rok jsme zvolili podobnou strukturu naší aktivity s tématem na téma minulého roku plynule navazujícím a též mimořádně aktuálním v přítomné době, totiž etiku počátku lidského života. Během roku opět sejdeme ve Faustově domě (Karlovo náměstí 40, 128 01 Praha) vždy v úterý od 16,00 hod k seminářům plánovaným takto:

 

1/ 11. března, 2003 "Etika genetické diagnostiky"

2/ 10. června, 2003 "Etika umělého oplodnění"

3/ 9. září, 2003 "Etika tkáňové terapie"

4/ 9. prosince, 2003 "Etika péče o předčasně narozené"

 

Kromě toho uspořádáme další, v pořadí již 11. symposium o lékařské etice na téma "Podmínky kvality života" zase v hotelu ILF v Praze na Budějovickém náměstí ve dnech 29. až 30. května a též, jak doufáme, s některými hosty ze zahraničí.

 

Výbor společnosti se sešel 10. prosince a schválil dosavadní činnost předsedy i návrh činnosti v příštím období a schválil též zřízení webové stránky společnosti s odkazem z hlavní stránky ČLS JEP sloužící ke snadnější komunikaci členů naší společnosti. Jedním z prvních námětů by mohlo být vypracování moderního etického kodexu v maximálně stručné podobě tak, aby se tato aktualizovaná norma dala prostřednictvím celé ČLS JEP nabídnout lékařské obci.

 

V tomto roce je třeba uspořádat též volby; volby budou opět korespondenční formou a formuláře vám budou v souladu se stanovami ČLS JEP rozeslány poštou.

 

Zdravím, přeji 'zdar i požehnání' v tomto roce a těším se na opětné setkání

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. PhMgr. Jan Payne

předseda společnosti