Společnost lékařské etiky ČLS JEP

 

Praha, 30. ledna, 2002

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové

 

Obracím se na vás opět s výročním dopisem a zprávou o činnosti v minulém roce i rozvrhem činnosti v roce příštím

 

Minulý rok uspořádala Společnost lékařské etiky ČLS JEP spolu s Hastings Center v New Yorku 15. března v Lékařském domě pořadím již 9. symposium věnované tentokrát klonování s mimořádně zajímavými příspěvky a diskusemi o nich.

 

Kromě toho pořádala v souladu s plánem celkem čtyři pravidelné pracovní semináře v uvedených datech a s uvedenými náměty.

 

1/ 13. března, 2001 "Etika lékařského vzdělávání"

2/ 12. června, 2001 "Cíle lékařského výzkumu"

3/ 11. září, 2001 "Role pacienta v moderní medicíně"

4/ 11. prosince, 2001 "Pluralita hodnot ve zdravotnictví"

 

Lze jen litovat, že účastníků byl vždycky jen skrovný počet. Vybízím tudíž všechny, aby pro příští rok uvážili možnost zúčastnit se. Chápu, že pro ty, kdo dojíždějí z daleka, je to poněkud obtížnější, avšak takováto pracovní setkání jsou mimořádně cenná.

 

Jistou potíží pak možná je i to, že pozvánka přichází vlastně jen jednou za rok, a že data se nám po několika měsících vytratí z kalendářů i mysli. Pro určité zlepšení komunikace tudíž navrhujeme využít moderní mediální prostředky jednak tím způsobem, že by všichni, kteří mohou, dodali e-mail adresu a na tuto adresu jim pak budeme posílat aktuální zprávy. Kdo tudíž máte zájem o čerstvá sdělení, pošlete prosím elektronický kontakt na vás na adresu:

 

jpayne@seznam.cz

 

Zároveň pracujeme na vytvoření internetová stránky, kde by se rovněž měla objevit aktuální sdělení a kde budou též základní informace o naší společnosti. V souvislosti s tím vás prosím o návrhy, co všechno bychom zde mohli uveřejnit. Jistě zde bude též rubrika k diskusi o aktuálních otázkách.

 

Pro příští rok hodláme uspořádat již 10. symposium v termínu 30-31. května a tématem tentokrát bude otázka kvality života a zdraví. Toto symposium se bude konat v ILFu na Pankráci v Praze 4 tak, že první jednání (čtvrtek) bude v kinosále a bude se týkat obecněji etických otázek, kdežto druhé jednání (pátek) proběhne v podobě kolokvia zaměřeného na výsledky dlouhodobějšího sociálně psychologického výzkumu. Budeme rádi, když se zúčastníte sami a když oslovíte též všechny ve svém okolí.

 

Otázce kvality života se budeme věnovat i při pravidelných pracovních seminářích, jež se budou konat v rytmu zaběhnutém již v minulosti a při nich se sejdou též členové výboru k projednání další činnosti. Tudíž opět ve Faustově domě (Karlovo náměstí 40, 128 01 Praha) a vždy v úterý od 16,00 s následujícími náměty, jež lze též najít v katalogu ČLS JEP (str. 38-39):

 

1/ 12. března, 2002 "Styl života a zdraví"

2/ 11. června, 2002 "Zdravý gen a genom"

3/ 10. září, 2002 "Normalita u dětí"

4/ 10. prosince, 2002 "Normalita v pokročilém věku"

 

Přejeme vám všem hodně zdaru v práci a těšíme se na setkání.

 

MUDr. PhMgr. Jan Payne

předseda jménem výboru